Structură Asociație

Asociația Copii și Părinți PRO6 Drobeta are o structură în care găsim reprezentarea tuturor celor implicați, majoritari fiind părinți. Avem un reprezentant din fiecare clasă (în mod normal chiar reprezentantul clasei în Comitetul de Părinți), un reprezentant al cadrelor didactice (de obicei chiar Directorul școlii) și un reprezentant al elevilor (un elev desemnat de cadrele didactice sau prin alte mijloace).

Structura de conducere este dată de Consiliul Director care, la acest moment, are următoarea structură:

Consiliul Director:
1. Mufturel Augustin-Mihai – presedinte;
2. Tătaru Mona-Lisa– vicepresedinte;
3.Paraschiv Mihai– vicepresedinte;
4.Cătănescu Adela-Eugenia – secretar general;
5.Bolboașe Constantin – secretar;